A Magyar PEN Club tevékenysége 2001–2014

Besámoló a Magyar PEN Club 2001 –2014 között végzett tevékenységéről.

2001

A Magyar Pen Club 2001. április 23-án délelőtt 10.30-kor tartja TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSÉT az Olasz Kultúrintézet előadótermében.

A közgyűlés új elnököt választ GÖRGEY GÁBOR személyében.

A főtitkári posztra BENYHE JÁNOS kerül.

Előszőr köszönti a jelenlévőket Gabriele Brustolini, az olasz kultúra házának helyettes vezetője, majd a francia PEN elnöke Alexandre Blokh és a főtitkár Sylvestre Clancier.

Szeptember 1-től a Fészek Művészklub biztosítja a teret a Magyar PEN működéséhez, miután a Károlyi-palotából kiköltözésre kényszerül.

Ebből az alkalomból a szervezet közgyűlést tart, amelyen a székhely-változáson kívül az egyesület további működéséről tárgyal.

PETER PAUL WIPLINGER osztrák költő kétnyelvű felolvasóestje.

HERMINE PINSON amerikai fekete költőnő előadása és felolvasóestje.

SZERGEJ VOLSZKIJ magyarból fordító orosz műfordító bemutatkozása és a munkájához felajánlott támogatás átnyújtása.

Nemzetközi PEN 67. kongresszusa Londonban.

Ebből az alkalomból az újonnan választott elnök Görgey Gábor és a főtitkár Benyhe János bemutatkozó látogatásra utazik az angol fővárosba. A Magyar PEN Club immár nemzetközileg is feltűnő szervezeti válsága után különösen fontos, hogy képviseltesse magát a legfontosabb eseményen és a bizottság (fordítói, nyelvi jogi) munkájában felszólaljon és a fogadásokon részt vegyen. A közgyűlés megerősíti tisztségében Terry Carlboom nemzetközi főtitkárt.

Az évente odaítélendő KomlósAladár-díjat átadja a Magyar PEN Club főtitkára Lator László Kossuth-díjas költőnek.

2002

A Magyar PEN küldöttsége 2002-ben is részt vesz a fontosabb nemzetközi konferenciákon. 

Kúnos László képviseli szervezetünket a pozsonyi globális könyvtár megalakulásának első évfordulójára rendezett ünnepségeken. Természetesen a Magyar PEN Club is hozzájárul a könyvtár gyarapításához könyv-adományokkal a magyar irodalom rangos képviselőinek jeles munkáival. Gustav Murin, a szlovák PEN elnöke fogadja a Pozsonyba érkező PEN delegátust.

A 35-ik alkalommal megrendezett bledi (Szlovénia) konferenciára Benyhe János utazik és részt vesz az üléseken.

A Magyar PEN Club szerzői estet rendez JOHN RIDLAND (Santa Barbara, USA) költőnek a Fészek Klub Kávéházában.

Az estet bevezeti Kodolányi Gyula. A költő felolvas János Vitéz-fordításából (John the Valiant), és saját verseiből.

A Magyar PEN Club nemzetközi konferenciát szervez Illyés Gyula születésének 100. évfordulója alkalmából a Fészek Művészklubban.

Előadó francia vendégek: Alexandre Blokh. fr. PEN elnöke Sylvestre Clancier, fr. PEN főtitkára Georges-Emmanuel Clancier Jean-Luc Moreau prof. műfordító.

A rendezvényen francia szemszögből láttatják Illyés Gyulát.

Magyar előadó Sumonyi Papp Zoltán író,aki Illyés Gyula Franciaország-képéről beszél.

Az előadások után Lator László Kossuth-díjas költő méltatja a évi Illyés Gyula-díj kitüntetettjét Timár György költő-műfordítót a magyar-francia kapcsolatok ápolása terén kifejtett műfordítói munkásságáért, aki betegsége miatt nem vehet részt az ünnepségen.

A Nemzetközi PEN 68. kongresszusa a macedóniai Ohridban. A közgyűlés tárgya:

„ A határok szabadsága és a szabadság határai” „ A nyelv jövője, a jövő nyelve” Magyar részről Benyhe János és Csicsery-Rónay István utazik. Utóbbi saját költségén vesz részt a konferencián Benyhe János az Olasz-Svájci Rádiónak ad interjút, Csicsery-Rónay István egy Európa-Parlamenti vonatkozású kulturális-jogi javaslatot is előterjeszt. Emellett részleges tisztújítás is napirendre kerül.

A Magyar PEN Club és a British Council közös rendezvénye a Fészek Művészklub Gobelin termében.

CLIVE WILMER angol költő „Végtelen változatok” című magyar nyelvű verseskötetének bemutatója. Maga a költő és a fordítók, Gömöri György és Szabó T. Anna olvasnak fel a gyűjtemény verseiből, valamint beszélgetnek a szerzővel életművéről és a műfordításról.

A Szlovák PEN rendezvénye Pozsonyban, amelynek aktualitása az Unióhoz való csatlakozás.

„Visegrad Literary Forum”. Magyar részről utazik:

Sumonyi Papp Zoltán, Kristó Nagy István, Dobozy Zsófia.

A Global PEN Library számára történő könyvadományok után felolvasóest a Magyar Intézetben. A budmericei kastélyban egy memorandum kerül aláírásra a Visegrádi 4-ek és Ausztria által, amelyet elküldenek Brüsszelbe az Európai Únióhoz, Romano Prodi-nak is.

Domokos Mátyás, író-szerkesztő-irodalomtörténész kapja az
ez évi Komlós Aladár-díjat.

„PULA PEN EVENT” . a horvát PEN rendezvényén Tóth Éva olvas fel verseiből, amerikai, kanadai, belga, francia, német, olasz, szerb, szlovén, katalán szerzők mellett.

2003

A Magyar PEN Club összevont elnökségi és intézőbizottsági ülése a Fészek Művészklub kupolatermében.

Az ülés tárgya: a szervezet működése, a folyamatban lévő pályázatokról való tájékoztatás, a Magyar PEN szükségszerű fiatalításának kérdése, a szervezet jelenlegi elhelyezése, mint átmeneti állapot.

 A 85 éves Hubay Miklós köszöntése a Nemzeti Színház Stúdiószínházában. Ez alkalomból köszöntőt mond:

Upor László – dramaturg, Sumonyi Papp Zoltán – Magyar PEN Club és Kalász Márton az Írószövetség elnöke.

Hubay Miklós legújabb színműve, az Elnémulás bemutató-felolvasása.

Nemzetközi konferencia Bledban. A Magyar PEN Clubot Hubay Miklós és Csicsery-Rónay István képviseli. Két fontos témája a konferenciának:

Oh, The Brave New World és An Eye For An Eye And The World Will Be Blind.

Mindkét küldött felszólal az összejövetelen.

Compiano (Parma) az Olasz PEN konferenciája, melynek keretén belül egy új antológia kötet megjelenését is ünneplik. Magyar részről Hubay Miklós utazik.

25 országból, 25 író műve jelenik meg egy kötetben.

Szakmány György: „Apu nem megy sehová” című elbeszélésével kerül be a kétnyelvű antológia kötetbe.

„Young PEN writers” címmel a Szlovák PEN Centrum konferenciát szervez a budmericei kastélyban. Itthonról a rendezvényre utazik Szabó T. Anna és Dragomán György, mint fiatal író és költő. Az angol nyelvű felolvasások mellett szó esik a jelenlegi PEN szervezetek helyzetéről és a fiatalok szerepvállalásáról az uniós lehetőségeken belül, valamint a szervezet hagyományainak töretlen ápolásáról.

„Fiatal írók Európáért” című nemzetközi tanácskozás.

Közös rendezvény az Olasz Kulturintézettel, az olasz Nagykövetséggel, a Fiatal Írók Szövetségével, a Magyar Írószövetséggel és az Országos Széchenyi Könyvtárral.

Lucio Lami, olasz PEN elnök, a „Vámmentes történetek” antológia kötet gondozója, továbbá a római Gremese kiadó igazgatója, Benyhe János, Hubay Miklós, Barna Imre, Kiss Irén, Prágai Tamás mellet többen is jelen vannak az antológiában szereplő írók közül, így a magyar író is.

Márai Sándor Irodalmi Konferencia

Kassán, melynek témája: „Márai az európai polgár – a diktatúrák elkötelezett ellensége”.

A küldöttség tagjai: Sumonyi Papp Zoltán író és Szegedi Maszák Mihály irodalomtörténész. A Márai Sándor szülőházánál tett koszorúzás, majd az emlékszoba megtekintése után Szegedi Maszák Mihály kétnyelvű (angol, magyar) előadást tart a fent említett témáról. Az előadást vita, hozzászólások és személyes emlékek felelevenítése követi.

A magyar és a szlovák PEN képviselői közös ebéden egyeztetik álláspontjukat a Mexikóvárosban tartandó közelgő PEN gyűlés téziseiről.

A Szlovák Intézet és a Magyar PEN rendezvénye a Szlovák Intézetben. Az estén Gustav Murin a szlovák PEN elnöke olvas fel műveiből, melyeket magyarra is lefordítanak.

A meghívottak között Jiry Grusa, Ryszard Kapuscinszky, Kertész Imre neve is szerepel.

A Nemzetközi PEN 69. Világkongresszusa Mexikóban.

Küldöttek: Benyhe János a PEN főtitkára és Sumonyi Papp Zoltán, mit ügyvezető igazgató.

Ez alkalommal új nemzetközi elnököt választanak, mert a mexikói költő, Homero Aridjis mandátuma lejár. Az új elnöki posztot a cseh Jiry Grusa tölti be 2006-ig. A cseh elnök megválasztása egyfajta Közép-európai sikernek is tekinthető. Ezenkívül a vezető testület és a végrehajtó bizottság néhány tagjának az ideje is kitelt, így azok helyett is újakat kell választani.

A Komlós Aladár-díj ez évi kitüntetettje: Sándor Iván író-esszéíró.

2004

„Az irodalmak sorsa az egységesülő Európában” című prágai konferencia magyar küldöttje Vörös István.
A konferencián előadást tart Jiri Grusa PEN elnök, Ivan Klima, Peter Zajak és Andrej Jagodzinski, vala
mint Vörös István is.

„Európa történelmet ír” . A ciprusi PEN Ciprus EU tagságának alkalmából 2 napos konferenciát szervez.
A konferencián e rövid idő alatt öt szekcióülésen 25 előadás hangzik el a címben megadott tárgykörben. Európa számos országa képviselteti magát. Magyarországról Ferencz Győző utazik Ciprusra, aki előadásában az európai integráció kapcsán a fordíthatóság kérdéséről és a nyelvi elszigeteltségről beszél.

A Szlovák PEN két napos konferenciával ünnepli megalakulásának 15. évfordulóját és a pozsonyi Global PEN Library (PEN Világkönyvtár) megalapításának 3. évfordulóját. Benyhe János és Oláh János utazik személygépkocsin és szállítja a Magyar PEN mintegy 30 kötetből, Oláh János és Kúnos László gyűjtötte 180 kötetből álló, több mint 200 kötetes magyar könyvadományát. A konferencia az irodalom, főleg a könyvkiadás mai helyzetével és a regionális irodalmak kérdésével foglalkozik.

A Magyar PEN Club nemzetközi konferenciája a tokaji Tállyán, a 10 frissen csatlakozott uniós ország PEN szervezeteinek. Az angol nyelvű megbeszélés tárgya:
„Nemzeti kulturák és irodalmak a kibővített EU-ban” 24 küldött vett részt a konferencián. Két délelőtt élénk kerekasztal-beszélgetésen cserélünk eszmét témánkról a tállyai Maillot-kastélyban. A történelmi borvidék nevezetességei bemutatása mellett zenés irodalmi esten gyönyörködhetünk a Gryllus-duo művészetében. Természetesen a borvidék más-más pincészetében hangulatos borkostolókkal tarkítjuk az estéket a vendégek nagy megelégedésére. A külföldről érkezett visszajelzések és a sajtó-televízió visszhangja is a konferncia sikeréről tanuskodnak.

A 37-ik bledi írótalálkozón résztvevő két küldött: Hubay Miklós és Csicsery-Rónay István. A két témakör: „Európai kultúra, vagy európai kulturák?” „Béke: szerencsés, vagy szerencsétlen kompromisszum?” Csicsery-Rónay István az európai uniót olyan háromlábú asztalhoz hasonlítja, amelyiknek egyik lába még hiány
zik. A politika és gazdaság szervezet működik, csak az ember, a népek, a kultúra fóruma marad ki.

A Nemzetközi PEN Fordítási és Nyelvi Jogi Bizottsága ülése Ohridban. Tóth Éva képviseli a Magyar PEN Clubot, aki Ohridban írt versének felolvasása mellet az anyanyelvi kultúra intézményrendszeréhez való jogról is beszél. „Kulturális diverzitás és a fordítás szerepe” a találkozó témája.

Az Olasz PEN XIV. irodalmi díjának átadása Compianóban. Hubay Miklós mellet Barna Imre is jelen van az ünnepségen. Utóbbi a „Kelet(-európai) írók az új Európában” című tanácskozáson Hubay Miklós után szintén felszólal. Előadásában az írószerep és a világirodalom összefüggéseivel foglalkozik.

A Nemzetközi PEN 70. Világkongresszusa, Tromsöben. A magyar küldöttek Benyhe János és Sumonyi Papp Zoltán. Néhány alapszabály módosításán és a világ kulturális, művészeti, kisebbségi- és nyelvi-jogi helyzetével kapcsolatos határozati javaslatokon kívül, részleges tisztújítás is napirenden van. A kevésbé elterjedt nyelvek irodalmának többnyelvű fordítása is témája a konfernciának.

A Magyar PEN Club Kosztolányi Alapítványa Kuratóriumának díjátadó ünnepsége azon műfordítók részére, akik a kiírt pályázaton nyertek. A kuratórium tagjai húsz beadott pályázatból válogatják ki a két legjobb dolgozatot, amelyet anyagi elismerésben is részesítenek. Alföldy Mária, Ottlik Géza: Iskola a határon című művét holland nyelvre fordítja és Annamária Pop, Szabó Magda: Abigél című regénye román nyelven kerül kiadásra.

Petrőczi Éva angol és német nyelvű felolvasóestje a turkui Írók Kávéházában, majd egy-egy alkalommal 2-2-órás előadássorozatot tart Emily Dickinson, Anne Bradstreet, Sylvia Plath Sharon Olds és Carolyn Forche munkásságáról.

A Francia PEN konferenciája Párizsban. Hubay Miklós képviseli szervezetünket.

Magyar-horvát irodalmi konferencia Zalán. A Magyar PEN tiszteletbeli elnöke Hubay Miklós elnököl az elődásokon, valamint a horvát PEN elnök Sibila Petlevski. Emlékezetes Kiss Gy. Csaba előadása és a Herder-díjas Nedjeljko Fabrio felszólalása, aki megkapta a Bethlen Gábor Alapítvány díját is. A vendégek megtekintik a Zichy Mihály Emlékmúzeum gazdag gyűjteményét is.

A Magyar PEN Club köszönti elnökét, a 75 éves Görgey Gábort a Károlyi-Étteremben. Kortársai mellett Hubay Miklós, Lengyel Balázs, Kristó Nagy István, Gergely Ágnes közös, az irodalmi élettel kapcsolatos emlékeket idéznek. Az ünnepség végén a vendégek meglepetésére a hangszereivel bevonuló Kaláka-együttes ad élő koncertet jeles költők megzenésített verseiből.

Poszler György esszéíró-irodalomtörténész kapja az idei Komlós Aladár-díjat.

A minden páros évben a Magyar PEN Club által adományozott Illyés-Gyula-díjat ez évben Vígh Árpád, tanár-író-műfordító-főszerkesztő kapja, aki a francia nyelvű művelődés hazai és a magyar művelődés franciaországi terjesztésében nagy eredményeket ért el.

2005

A Cseh PEN Centrum 80 éves fennállásának ünneplése. Küldötteink: Sumonyi Papp Zoltán és Dobozy Zsófia. Délelőtt sajtófogadás a Louvre-Café szalon-termében. Díszvendégek: Václav Havel, Jiri Grusa, A Cseh PEN Centrum elnökének Jiri Stransky köszöntője után a küldötteké a szó. Délután Prága polgármestere pezsgős fogadást ad a városházán a vendégek tiszteletére, majd a látogatás tárgyát képező kiállítás, a 80 éves cseh PEN története következik. Itt már Prága színe-java jelen van.

Velencében tartja az Olasz PEN idei konfernciáját „Írók emberjogi fóruma” és a „A világ íróinak véleményszabadsága és emberi jogai” címmel. A tanácskozásra 15 országból érkeznek a küldöttek. Hazánkat Barna Imre képviseli. Előadásának címe: „A balsors édes hasznai után. Irodalom és szabadság Magyarországon tegnap és holnap”.

A Nemzetközi PEN 71. konferenciája Bledban. A múlt évben Tromsöben megválasztott amerikai Joanne Leedom-Ackerman bemutatkozik főtitkári minőségben. Négy új tagot választ a nemzetközi intéző-bizottság a tisztújítás során, négyet pedig újraválasztanak.

Négy új tagszervezet is felvételt a nyer a Nemzetközi PEN szervezetébe. Egyes tagozatok felvételét elhalasztják különböző jogilag tisztázandó ügyek miatt. A kéttagú magyar küldöttség, Benyhe János és Sumonyi Papp Zoltán, részt vesznek a szakmai bizottságok munkájában.

Az FDA (Freier Deutscher Autorenverband) Európa napjai. Közös rendezvény a Magyar PEN Clubbal a Károlyi-palotában. Tárgya: „Európa és a szó szabadsága a társadalmak átalakulásának tükrében”.

Görgey Gábor üdvözlő beszéde után a FDA elnöke Ilse Nagelschmidt köszönetet mond a meghívásért.

A konferencián felszólalnak: Báger Gusztáv piackutató, Dr.Horváth István bécsi nagykövet, Máté Imre.

Nyilvános felolvasás keretében műveiből felolvas: Görgey Gábor, Konrád György, Máté Imre, Detlef Gojowy, Vera Dreichlinger. Az est zenei csemegéje, Iván Ildikó operaénekesnő és színésznő Strauss és Liszt műveiből énekel. Utána vacsora a palota dísztermében.

Szervezetünk Intézőbizottsági ülést tart az egyesület székhelyén a tisztújító közgyűlés előkészítésére, egyúttal az éppen aktuális PEN ügyek (felterjesztések, ajánlások, stb.) megbeszélése is napirendre kerül.

A Magyar PEN Club TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE a Károlyi-palota Dísztermében délután 17 órakor.

Előszőr az elnök, Görgey Gábor beszámolóját hallhatjuk, majd Dobozy Zsófia írásos anyagát terjeszti elő, mely az elmúlt négy esztendő PEN eseményeit taglalja. Benyhe János főtitkár a külföldön megrendezett konferenciákról ad helyzetképet. Ezek után Sumonyi Papp Zoltán ismerteti az Intéző bizottság javaslatát, amely szerint a vezetőség személyét illetően változás nem lesz, illetve a közgyűlés újra választja az eddigi elnököt és főtitkárt. Két új taggal bővül az alelnökök létszáma: Sumonyi Papp Zoltán és Turczi István. Sumonyi Papp Zoltán már Görgey Gábor kultuszminiszteri státusza idejétől kezdve helyettesíti őt hivatalos fórumoknál, amiért köszönetet mond az elnök, egyben felkéri a további ügyvezetői teendők ellátására. Emellett a fontosabb külföldi konferenciákra elkiséri a főtitkárt Benyhe Jánost és részt vesznek az üléseken.

Komlós Aladár-díj átadása. Idén Gyertyán Ervin író-esszéíró kritikus kapja a rangos kitűntetést.

A Magyar PEN Bulletin kiadványa, melynek célja az élvonalbeli magyar írók műveinek idegen nyelvre történő fordítása és a külföldi kiadók megkeresése és azokon keresztül a mai magyar irodalom határainkon túli megismertetése.

Előkészületben egy jubileumi kötet, amely a 2006-ban 80 éves Magyar PEN történetét kívánja bemutatni képekkel illusztrálva. Az album megjelentetésén kívül kiállítás keretében ünnepeljük szervezetünk hosszú fennállását. Ebből az alkalomból a külföldi PEN szervezetek képviselőit is meghívjuk, ahogy ezt a Cseh Centrum is tette ez évben.

2006

A Szlovák PEN központ ünnepli világkönytárának „Global P.E.N. Library” 5. éves fennállását. Hazánkon kívül számos külföldi PEN szervezet gyarapította eddig is a gyűjteményt könyv-adományaival. Szervezetünket Sumonyi Zoltán és Dobozy Zsófia képviseli az évfordulós ünnepségen, amelyen egyéb centrumok delegáltjai mellett a Nemzetközi PEN elnöke, Jiri Grusa is részt vesz.

38-ik nemzetközi konferencia Bledben. A találkozó abban különbözik az előző évek gyakorlatától, hogy a meghívott PEN küldöttek ez alkalomból köszöntik a 80. születésnapját ünneplő Szlovén PEN-t.
A Szlovén Köztársaság elnöke, Janez Drnovsek, fogadást ad a palotában (Brdo Castle), ahová külön busszal érkeznek a meghívottak. A konferencia kerekasztel témái a következők: Globalisation of the world – Marginalisation of Literature”, valamint „The Role of PEN in the Contemporary World”. Küldött: Dobozy Zsófia.

A Nemzetközi PEN 72. Világkongresszusa. Az éves bizottsági és egyéb beszámolók mellett újabb 3 évre megválasztják nemzetközi elnöknek Jiri Grusát. Új tagszervezetek felvételéről is döntés születik. (jamaikai, uruguayi, dél-afrikai) Heves vitában dől el az anyagi gondokkal küzdő Nemzetközi PEN brit jogrendben gyökerező átalakításával kapcsolatos alapszabály-módosítás kérdése. A magyar küldöttség minden műhelymunkában részt vesz, Benyhe János főtitkár és Sumonyi Zoltán, mint ügyvezető alelnök. Ebben az évben Németország és azon belül Berlin a Világkongresszus vendéglátója.

Az Olasz PEN 2. nemzetközi konferenciája Milánóban. „Chair of the Human Rights of the Writers” címmel. A kerekasztal beszélgetés témája: „Freedom of Expression, Political Power and Terrorism”. Üldözött írók beszámolóira kerül sor. Érkeznek Kínából, Törökországból, Csecsenföldről, Afrikából. A témáról írt dolgozatát a magyar küldött Dobozy Zsófia olvassa fel Milánóban.

A 80 éves Magyar PEN Club ünneplése a Károlyi-palotában, nemzetközi konferencia keretében. Ebből az alkalomból a környező országok PEN centrumai így a cseh, lengyel, német, osztrák, szerb, szlovák, szlovén és román küldöttek is ellátogatnak Budapestre. Az ünnepség a Magyar PEN elnökének, Görgey Gábornak köszöntőjével kezdődik. Beszédében méltatja szervezetünket, hogy „a nehéz időkben is kivívta a nemzetközi elismerést, jó ügyet szolgálva”. Ezt követik Göncz Árpád, tiszteletbeli elnök üdvözlő sorai, valamint a Nemzetközi PEN volt elnöke, Konrád György írása. A délután, Benyhe János főtitkár vezetése alatt kerekasztal beszélgetéssel folytatódik, melyem minden résztvevőnek alkalma nyílik a felszólalásra. A nap záróeseménye, Iván Ildikó operaénekes dalestje, Bartók Béla Ady-dalait énekli. Utána fogadás, másnap városnézés. Ez alkalomból ünnepi kiadvánnyal jeleskedik a Magyar PEN Club, melyet Benyhe János és Sumonyi Zoltán szerkeszt.

Konferencián második része két díj átadásával záródik. Előszőr Hubay Miklós veheti át az idén magyar részről esedékes Illyés Gyula-díjat. Ezt követi hazai kerekasztal beszélgetésünk, amelyen az irodalmi életünk eseményein kívül szervezeti működésünkről is szó esik. Este kerül sor a Komlós Aladár-díj kiosztására, amelyet ez évben Angyalosi Gergely esszéíró és irodalomtörténész kap, Pomogáts Béla méltató szavai kiséretében.

2007

Görgey Gábor, a Magyar PEN elnöke látogatása Prágába. Utazásának célja egyrészt Vaclav Havel volt köztársasági elnökkel való találkozás. Egyfelől laudátiót mondott abból az alkalomból, hogy Széchenyi Aranyéremmel tűntette ki a Széchenyi Tudományos Társaság. A prágai Magyar Intézet igazgatójával találkozott, aki tájékoztatta az intézet munkájáról.

Franz Westner (FDA), a német szabad írószövetség bajorországi képviselője járt Budapesten. A találkozó célja a magyar írók műveinek terjesztése német nyelvterületen.

A 80 éves Lator László köszöntése a Károlyi-palotában. Az Európa-kiadótól is gratulálnak a régi kollégák az írónak. Katona Tamás, Benyhe János, az új igazgató Barna Imre, Kúnos László, Várady Szabolcs és mások.

Pomogáts Béla irodalomtörténész kapta ebben az évben a Komlós Aladár-díjat.

Görgey Gábor Berlinbe látogat, hogy az ősszel elkészült és november végén felavatott Collegium Hungaricum épületét megtekintse. A magyar kultúra új külföldi fellegvárát még kulturális miniszterként kezdeményezte és döntötte el 2002-ben. Találkozott a Nobel-díjas Kertész Imrével, ezenkívül tárgyalt a német irodalom és média fontos szereplőjével, Prof. Manfred Eichel-lel, a 2008-as Lipcsei Könyvvásár magyar vonatkozásairól. Ez a második legfontosabb a Frankfurti Könyvvásár után.

Csicsery-Rónay Istvánt köszöntjük 90.-dik születésnapján, aki ebben az évben 50 éves PEN tagságát is ünnepli. Az esemény színhelye a Károlyi-palota étterme.

2008

Marton Kati: Kilenc magyar, aki világgá ment és megváltoztatta a világot c. kötetének bemutatója. A Corvina-kiadóval közösen rendezett esten felszólalnak többek között; Kúnos László, Rajk László, Avar István.

Ismét közös est a Corvina-kiadóval. Ezúttal Lengyel György: Színházi emberek c. kötete kerül bemutatásra. A műről beszél; Fodor Géza, Gajdó Tamás, Zsámbéki Gábor.

A Lipcsei Könyvvásár vendége Görgey Gábor, aki ezen a fontos szakmai eseményen átveheti a FDA másodévenként kiosztott „Literaturpreis 2008” díjat, a német-magyar illetve a nemzetközi kulturális, mindenekelőtt az irodalom ápolásában kifejtett tevékenységéért.

Hubay Miklós 90 éves. A nagyszabású rendezvényen több szervezet is köszönti a neves drámaírót. A Petőfi Irodalmi Múzuem, az Olasz Kulturintézet, a Magyar Írószövetség, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, a Színházművészeti Intézet, a Magyar Színházművészeti Egyetem, az ELTE Irodalomtörténeti Társaság és még néhány szervezet. Az előadások után fogadás a Károlyi-palota dísztermében.

Konrád György szerzői estje beszélgetésekkel. A 75 éves volt Nemzetközi PEN elnökkel Görgey Gábor beszélget élete fontosabb állomásairól és munkásságáról.

Sediánszky János Illyés Gyula-díjat kap. Ez a díj kétévenként kerül átadásra, a francia irodalom magyar és a magyar irodalom francia nyelvű tolmácsolásában kifejtett munkásságért.

A Komlós Aladár-díjat idén Margocsy István esszéíró, kritikus egyetemi tanár veheti át. Emlékezés Fejtő Ferencre. A Magyar PEN Club a Bibó István Közéleti Társaság és az Egyenlítő folyóirat közös rendezvénye. Köszöntőt mond: Görgey Gábor PEN elnök. Előadások: Agárdi Gábor, Karády Viktor, Tverdota György, Márton László.

2009

Az év első klubnapját könyvbemutatóval indítjuk. Ez alkalommal Sumonyi Papp Zoltán:„Szabadkőművesek és „Rotaryánusok” című kötetét mutatjuk be. A szerzővel beszélget:
Benyhe János a Magyar PEN főtitkára.

A Magyar PEN Club, a Magyar Fulbright Bizottság és a budapesti Ír Nagykövetség megbízásából Dr. Bollobás Enikő irodalomtörténész , az ELTE Amerikanisztika Tanszékének vezetője bemutatja angolul és magyarul a Bertha Csilla és Donald E. Morse válogatta, fordította s szerkesztette, angol nyelvű erdélyi Magyar drámakötet – „Silenced Voices, Hungarian Plays from Transylvania” , Carysfort Pres, Dublin, 2008 – az egyik szerző Szőcs Géza jelenlétében és másokkal együtt történő közreműködésével.

A Magyar PEN Club, az északkelet-magyarországi unitárius UART művészeti egyesület és a Partium című folyóirat közös estje versekkel, prózával és zenével. Dusa László.Kürti László és Mátyus Attila verseit megzenésítve előadja az Ostováta zenekar. Továbbá Farkas Wellman György nagyváradi költő és Szirmai Péter prózaíró felolvasást tar műveikből. Fellép még Balázs István György előadóművész, énekel Balázsi László és Felesége. Az estet vezeti Felhős Szabolcs a lap főszerkesztője március 25-29. A Nemzetközi PEN 42. regionális konferenciája Bledben, „Írók a kelet-közép-európai átmenetben” címmel. Benyhe János főtitkár és Sumomyi Papp Zoltán ügyvezető elnök képviselte szervezetünket. Janez Fajfar, Bled polgármester köszöntője után irodalmi esttel indul a konferencia. Danilo Türk, a Szlovén Köztársaság elnöke fogadást ad a küldöttek részére és elkezdődnek a kerekasztal beszélgetések, amelynek témája „The Age of Liberation”, „Role of Culture and Media”. Mindkét témához felolvassák a kapcsolódó előadásokat és ezeket nyomtatásban is megjelentetik. Irodalmi felolvasással zárul az est a ljubljanai kastélyban.

A magyar származású, Amerikában élő Kati Marton: Titkos hatalom avagy, amikor az elnök felesége beleszól a történelembe című magyarul is megjelent könyvének bemutatója, a Corvina kiadóval közösen megrendezett esten. A szerzővel beszélget Baló György.

A Magyar PEN II. Nemzetközi Regionális Konferenciája Tállyán. „Rousseau polgártárs a 21. században” címmel. Célja a Közép-európai térség PEN küldöttei vitassák meg, Hogy mit jelent ma az a Csokonai Vitéz Mihály által a 20. századra vizionált elképzelés, hogy „mint Rousseau Ermenonvillében ember és polgár leszek”? Albán, osztrák, trieszti olasz és az ujgur delegáció tagjai Vettek részt a tanácskozáson, a népesebb magyar küldöttek mellett. Az előadók vitaindító kerekasztal beszélgetésen értelmezték, ki-ki a saját országának polgárosodás-a folyamatát. Délután kulturális emlékhelyeinkkel ismerkedhettek a küldöttek. Vizsolyi református templom és az első magyar nyelvű Biblia nyomdájával, a mádi műemlék-zsinagógával, a széphalmi Kazinczy-emlékhellyel és a Magyar Nyelv Múzeumával.

A Petőfi Irodalmi Múzeum, a Magyar PEN és több más irodalmi szervezet közös rendezvényen ünnepli Kányádi Sándor 80. születésnapját, a költő jelenlétében.

Erotikus Irodalom 1. rész: Lator László és Viola József versei, valamint Tóth Krisztina prózája kerül felolvasásra Papp János színművész előadásában.

Erotikus Irodalom 2. rész: Görgey Gábor és Turczi István verseiből válogatva felolvasnak, részben a szerző, majd Iván Ildikó
előadóművész.

A Nemzetközi PEN regionális konferenciája Ohridban. „Literature as Merchandise:Aesthetics of the Bestseller”. A bestseller, mint irodalmi, piaci termék hatás- és működési mechanizmusa kiváló alapot nyújtott a vitára. A Magyar PEN részéről Rácz Zsuzsa és Dobozy Zsófia utaznak Macedóniába. A felszólalók a történelmi, kereskedelmi és esztétikai szempontokat vették figyelembe a témával kapcsolatosan. A globális és lokális bestsellerek közötti különbség, tekintve, hogy a résztvevő 10 ország egyike sem világnyelv.

Rácz Zsuzsa székfoglalója. Az „Állítsátok meg Teréz anyut” című igazán bestseller szerzőjével és annak frissen megjelent folytatásával, a második kötettel, „Nesze neked Teréz anyu” kezdtük nyár utáni első klubnapi rendezvényünket.

A Nemzetközi PEN 75. Világkongresszusa Linzben. Az Osztrák PEN szervezésében tartották a Világkongresszust az idén „Európa Kulturális fővárosa” Linzben. Ez alkalommal új nemzetközi elnököt választottak, a posztjáról távozó Jiry Grusa helyére, a kanadai John Ralston Saul regényíró, esszéíró, egyetemi tanár személyében. Az Intézőbizottságban, a „Board”-ban is volt személyi változás. A melbourne-i PEN magyar származású magyarul tökéletesen tudó Judith Buckrich jutott be. A Magyar PEN főleg a Nyelvi Jogi Bizottság munkájában vett részt, ezúttal Benyhe János felszólalásával. Új tagszervezeteket is felvettek a Nemzetközi PEN soraiba, de felfüggesztettek néhány pangó szervezetet, így a menekült szudáni írókét. A Német PEN képviselője részletesen ismertette a szerzői jogról folyó New York-i per kilátásait, és Magyarországot is külön megemlítette, mint a Magyar PEN szerint is helyes európai, uniós szerzőijog-felfogás Támogatóját.

A 80. éves Görgey Gábort, a Magyar PEN elnökét köszönti a Petőfi Irodalmi Múzeum és a PEN a Díszteremben. Az írót laudálja Ungvári Tamás és az írótársak, Sumonyi Papp Zoltán, Szakonyi Károly beszélgetnek az ünnepelttel, majd legújabban megjelent verseskötetéből az „Alkatrészhullás” ból felolvasnak egy-egy költeményt. Tóth Krisztina, Turczi István és Weiner Sennyei Tibor. Fellép Iván Ildikó a Magyar Állami Operaház magánénekese. december 3. Évadzáró rendezvényünk, amely alkalomból nem csak az Ünnepre készülünk, hanem a szervezet éves működését szakmai szempontból is értékeljük a tagság részvétlével.

2010

Az új esztendő első rendezvényét az újonnan megjelent Bulletin kötetünk bemutatásával kezdtük. A háromnyelvű Kiadványunk szerzői, Tóth Krisztina, Hay János, Czigány Zoltán és Péterffy Gergely felolvasnak a kötetben megjelent novelláikból.

„MAGYAR MŰVÉSZET” című könyv bemutatója. Közös rendezvény a Corvina kiadóval. A könyvről és az összefoglaló művészettörténeti kérdésekről Rényi András, az ELTE Művészettörténeti Intéztének tanszékvezetője beszélget a szerzőkkel: Bellák Gábor, Jernyei Kiss János, Keserű Katalin, Mikó Árpád, Szakács Béla Zsolt.

A Petőfi Irodalmi Múzeum és a Magyar PEN Club köszönti Csoóri Sándort, a költőt 80. születésnapján a Díszteremben. A Nap kiadó ünnepi kötetét bemutatja Vasy Géza irodalomtörténész. Havas Judit felolvas a verseskötetből és Lovász Irén énekel.

Könyvbemutató, KATI MARTON: A NÉP ELLENSÉGEI – Családom regénye címmel. A magyarul is nemrég megjelent életrajzi műről a szerzővel Friderikusz Sándor beszélget. Ez a könyvbemutató is a Corvina kiadóval történő közös rendezvénysorozatunk egyik estje.

Szlovén PEN 42. konferenciája Bledben. Szervezetünket képviseli a találkozón Benyhe János főtitkár és Sumonyi Papp Zoltán ügyvezető elnök. Benyhe János angol nyelvű előadást tart a „Globalizáció paradoxona” címmel. Felszólal a francia nyelvű második irodalmi kerekasztal ülésen is A Békebizottság zártkörű ülésére külön meghívót kapott a főtitkár, Edvard Kovac szlovén elnöktől, bár nem vagyunk tagja ennek a szervezetnek, ahol a téma az izraeli-palesztin konfliktus kérdései kerülnek napirendre. Szó esik még az Írók a Békéért Bizottság és a Fordítási és Nyelvi Jogi Bizottság közti együttműködésről, az Ujgur PEN Szervezetről, az Orosz PEN-ről, a Latin-Amerikával való PEN-kapcsolatokról és egyéb ügyekről, mint a szlovák államnyelv-törvényről, amely a linzi világkongresszuson függőben maradt. Ez a találkozó volt A Magyar PEN egyik legsikeresebb szereplése.

Szöcs Géza költő székfoglalója. A szerzővel Benyhe János főtitkár beszélget irodalmi, hazai és nemztközi közéleti tevékenységéről.

A 90 éves Nemes Lászlót köszönti a Magyar PEN Club, a Petőfi Irodalmi Múzeum, valamint az Ex-Libris kiadó. Ezzel egyidőben bemutatjuk az újonnan kiadott „Légüres tér” című regényét is, amelyet tarján Tamás irodalomtörténész ismertet. Ezt követően sor kerül a 2010-s évi Fehér Klára-díj átadására.

A Magyar PEN Club Urál-Altaji PEN-hálózati konferenciája Tállyán. A Nemzetközi PEN képviselői, Eugene Schoulgin főtitkár, Frank Geary regionális hálozati igazgató, valamint Kaiser A. Özhun, száműzetésben élő Ujgur PEN sugalmazására a hasonló tavalyi istanbuli konferencia után most mi adtunk teret nyelvészeti, művelődés-történeti előadásoknak. A meghívottak különféle belső-ázsiai, illetve oroszországi, török, és baltikumi országokból érkeztek, mintegy 30 fő + a magyar előadók. Délután költészeti, irodalmi, zenei műsorokkal (Gryllus Dániel) folytatódott az előadássorozat, majd pincelátogatással, borkostolással zárult a feszes program.

A Magyar PEN Club TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE a Károlyi-palota Vörös termében, 15 órakor. Sumonyi Zoltán, ügyvezető elnök ismerteti a közgyűlés összehívásának indokait. Az eseményen, a jelenlegi elnök, Görgey Gábor betegsége miatt nem tud részt venni és ebből adódóan feladatait sem tudja ellátni, ezért bejelentette az elnöki posztról történő lemondását.Benyhe János hirtelen halála miatt a főtitkári poszt megüresedett, ezért az utódlásról döntenie kell a tagságnak. A PEN Club helyzetének ismertetése után a felszólalások következnek, majd szavazás a két funkció betöltésére. Nemes László korelnök előterjesztésében a tisztújítás megtörténik, és a leadott szavazatok alapján a Magyar PEN Club új elnöke Sumonyi Papp Zoltán, a főtitkári posztra Rácz Zsuzsát választja a közgyűlés. Az új elnök köszönetet mond a bizalomért, majd egy perces néma felállással adózunk Benyhe János elhunyt főtitkár emlékének. A közgyűlés a leköszönő Görgey Gábor elnök részére „tiszteletbeli elnök”-i címet adományoz. Egyebekben elfogadásra kerül az a határozat, miszerint a jövőben negyedévenként elnökségi ülést tartunk, amelyen az alelnökök, valamint az intézőbizottság tagjai is részt vesznek.

2011

A 2010-ben megválasztott új elnökség összeül, hogy az újévi programtervezetet megbeszélje. Ennek fontos eleme a fiatal írók felvétele a Magyar PEN-be és a szervezet további működésének megteremtése, valamint a nemzetközi jelenlét biztosítása a mindenkori külföldön megrendezésre kerülő konferenciákon.

ELVESZETT TESTVÉREINK NYOMÁBAN. A második Ujgur PEN-konferencia előkészítése Budapesten. A Svédországban, száműzetésben élő Kaiser Özhun, Ujgur Pen elnökkel együtt szervezzük a találkozót február 20-24 között.

Ujgur PEN Konferencia Budapesten. A találkozóra az írókon kívül üzletemberek is érkeznek, akik a 2010-ben elindított bebörtönzött írók kiszabadításáért mozgalomban részt vesznek. Az első nap nyílt ülései után ízelítőt kaphattunk a kortárs ujgur irodalomból. Szörényi László, az MTA Irodalomtudományi Intézetének igazgatója előadásában a közös múltat igyekezett felgöngyölíteni a zenei és a nyelvi hagyományt bemutatva. Ennek kapcsán Bartók törekvéseiről beszélt, hogy kiterjessze kutatásait Törökországban a magyar zene ősi rokonsága ügyében. Ehhez a zenei aláfestést Kobzos Kiss Tamás élvezetes játéka színesítette. A következő napi előadások után a népi muzsikát játszó London Uyghur Ensemble koncertje következett, melynek énekesnője gyönyörű hangjával kápráztatta a közönséget. Az utolsó előtti napon, a felolvasást, majd a fogadást követően este elvittük a külföldi vendégeket a Fonóba, hogy lássák a magyar néptánc, -és zeneház műsorát is. A búcsúestén magyaros ételkülönlegességekkel kedveskedtünk nekik, amit egyik tagtársunk lakásán rendeztünk. Közös zenéléssel zártuk a találkozót.

E-Book Reader Interaktív bemutatása. Az e-book olvasót Starcz Ákos, a Bookline ügyvezető igazgatója mutatja be. Vajon csak egy csodálatos találmány, amely forradalmasítja a világirodalomhoz, a tudáshoz való hozzáférést? Arról tart előadást, hogy milyen hatással lesz az e-book olvasók terjedése a nyomtatott kultúrára. A Gutenberg Galaxis újjászülethet a cybertérben, vagy a hagyományos nyomtatott kultúrával eltűnnek a könyvek is?

„CAMUS, a lázadó ember” címmel tartjuk következő rendezvényünket a Francia Intézettel közösen. Camus gyermekkoráról Kende Hanna beszél elsőként. Ezután Dolmány Balázs, irodalomtörténész: Camus és Sartre exisztencializmusa című előadása következik. Hegedűs D. Géza-Dömötör András: A Pestis színpadi változata – felolvasás a műből. Befejezésként Márton László, író ismerteti tanulmányát: Camus és a magyar 1956 Új tagok felvétele a Pen-be. Halmosi Sándor, Kántás Balázs, Hegyi Botos Attila, Rónay B. Zoltán Bene Zoltán tart bemutatkozó előadást műveikből.

A Kossuth Könyvkiadó igazgatója, Kocsis András Sándor ismerteti az Első Magyar Kulturális Letöltőplázát, amely az elektrónikus könyvek tárháza lesz június 1-től. Az előadást követi három új tag, Acsai Roland, Gryllus Dániel és Hegedűs István székfoglalója. június 9. A Magyar PEN Club és a Corvina kiadó közös rendezvénye. Lukácsy András: Lex Gerenday – Egy polgárcsalád 150 éve. Könyvbemutató. A szerzővel művéről Földényi F. László esztéta beszélget. Utána ismét új tagok székfoglalója. Ezúttal bemutatkoznak: Bercsényi Luca, Mészöly Ágnes és Benedek Szabolcs.

A Petőfi Irodalmi Múzeum, a Digitális Irodalmi Akadémia a Magyar PEN nemrég elhunyt volt elnökére, Hubay Miklósra emlékezik. Felolvasószínház – Hubay Miklós: Papa elment a harmincéves háborúba. Előadják: Ráckevei Anna és Tóth Sándor. Utána kerekasztalbeszélgetés Lengyel György, rendező, Sumonyi Papp Zoltán, író, a Magyar PEN jelenlegi elnőke, Tamás Menyhért költő, Tóth Sándor, színművész közreműködésével. Moderátor: Antall István

A Magyar PEN Club és a Bibó István Közéleti Társaság, Bibó István születésének centenáriuma címmel konferenciát rendez a Károlyi-palota Vörös termében. Sumonyi Papp Zoltán elnök köszöntő beszéde után előadást tart Görgey Gábor- Bibó,a magányos miniszter, Debreczeni József – Bibó szelleme, Sándor Iván – A Bibó utáni korszak új kérdései és végezetül Ifj. Bibó István – Bibó figyelmeztetései címmel.

A 2011-s Rotary-Irodalmi-díj átadása a Károlyi-palota Dísztermében.

A Magyar PEN Club Tisztújító Közgyűlése a Károlyi-palota Vörös-termében. Sumonyi Papp Zoltán leköszönő elnök beszámolt az elmúlt év eseményeiről, így a Nemzetközi konferenciákon való részvételről is, ahol a PEN-t minden alkalommal saját költségén Csicsery-Rónay Erzsébet képviselte. 12 új fiatal tehetséges tagot vettünk fel a szervezetbe 2011-ben. Havonta megtartottuk szokásos klubnapjainkat, volt közös rendezvényünk a Corvina-kiadóval. Az elnökség összeült két hónappal ezelőtt és úgy döntött, hogy felkeressük a kulturális vezetőket, akik ígéretet tettek, hogy a szervezet működését anyagi eszközökkel támogatni fogják. A Közgyűlés az elnöki posztra Szőcs Gézát választotta, a főtitkár Tolvaly Ferenc, alelnök lett. A megüresedett alelnöki helyre Csicsery-Rónay Erzsébetet javasolta egyhangúlag a testület. További alelnökök, a már korábban is ezt a tisztséget betöltő Tóth Éva, Temesi Ferenc, Petőcz András és Turczi István. Az új elnök rövid beszédében kiemelte a PEN kultúrdiplomáciai jelentőségét és ezt a szerepét kívánja elősegíteni, de nem politikai hovatartozás szerint.

2012

A Magyar PEN Club új vezetőségének bemutatkozó zenés irodalmi estje „MI EGY MÁS” címmel. Felolvasnak: Szőcs Géza – elnök, Tolvaly Ferenc – főtitkár, Sumonyi Papp Zoltán tiszteletbeli elnök, Csicsery-Rónay Erzsébet, Tóth Éva, Petőcz András, Temesi Ferenc, Turczi István – alelnökök. Közreműködik trombitán: Fekete Kovács Kornél. Azt est házigazdája: Turczi István

Hungarian Review est a PEN Clubban. Előadók: Granasztói György (kiadó), Kodolányi Gyula (főszerkesztő, pen tag), Nick Thorpe (szerkesztő). A lapot 2010-ben hozta létre a 20 éve megjelenő Magyar Szemle kiadója. A kéthavonta megjelenő lap hiteles képet ad a térség politikai, gazdasági és kulturális helyzetéről. Véleményformálók, meghatározó politikusok, szakértők megosztják nézeteiket az olvasókkal. A kulturális rovatban esszéket, irodalmi műveket és művészettörténeti tanulmányokat közöl a lap.

Szabó Zoltán Attila főszerkesztő bemutatja a NYUGAT MOST folyóiratot. A folyóiratból Kálloy Molnár Péter és Papp János színművészek olvasnak fel. Díszvendég: Hetényi Károly a New York kávéház egykori inasa, a Nyugat koronatanúja. Bemutatásra kerül a „Koronatanú” című dokumentumfilm. Házigazda: Petőcz András

Csángó Irodalmi Est – Iancu Laura, költő és Petrás Mária, énekművész közreműködésével. Előtte új tagok felvétele a Magyar Pen Clubba. Karinthy Márton, Száraz Miklós György, Turcsány Péter, Böszörményi Zoltán, Weiner Sennyei Tibor felolvasnak műveikből.

A Szlovén PEN 44.-ik konferenciája Bledben. A találkozón Csicsery-Rónay Erzsébet és Petőcz András alelnökök képviselik a szervezetünket. A találkozónak három kerekasztaltémája volt, amelyen a magyar küldöttek is felszólaltak. Erős a szerepe a PEN Békebizottságnak Szlovéniában, az elnök, Edvard Kovac „út a békéhez”címmel tartotta meg előadását. Költői esten felolvastak a magyar határvidékről származott írók és költők. A reprezentatív találkozón több nemzet nagykövete, szlovén politikusok, valamint a város polgármestere
is jelen volt. Nagy volt az érdeklődés Magyarország iránt.

A Katalán PEN konferenciája Barcelonában. A találkozón újból elfogadták a Gironai Manifesztumot, ami az elmúlt évek egyik legfontosabb PEN állásfoglalása. Ennek lényege, hogy a nyelvhez és az anyanyelv műveléséhez minden embernek joga van. A nyelv védelme kulturális kincs, a világon létező összes nyelv közkincs, az emberiség kultúrájának egyik alapja. John Ralston Saul, a Nemzetközi PEN elnöke beszédében kifejtette, hogy amikor a nyelvi jogok nyilatkozatáról értekezünk, a PEN egyik legfontosabb feladatához érkezünk el. A Magyar PEN-t Csicsery-Rónay Erzsébet és Petőcz András alelnökök képviselték az összejövetelen.
június 6. A költészet ereje. Kortárs költők közös felolvasása a PIM.ben, „Itt és másutt” címmel. Az est előzetese az őszi rendezésű PEN konferenciának. Felolvasnak:Acsai Roland, Böszörményi Zoltán, Danyi Zoltán, Rónai Balázs Zoltán, Halmosi Sándor, Hegedűs János, Hegyi Botos Attila, Szabó Imola, Terék Anna. Az estet
vezeti: Weiner Sennyei Tibor.

Első alkalommal szervezett nemzetközi írótábort a pécsi Zsolnay Kulturális Negyedben a Magyar PEN Club a hó-
nap első három hetében. 13 országból érkeztek írók, hogy a festői környezetben alkossanak és egymás műveivel ismerkedjenek és ezeket fordítsák a saját anyanyelvükre. A vendégeknek egyéb kulturális programokról is gondoskodott a Magyar PEN. Megtekintették a Csontváry, majd a zalai Zichy Múzeumot, kihelyezett ülést tartottak Berencsepusztán, a Chateau Visz-ben. Az itt eltöltött rövid idő ellenére az irodalom szempontjából fontos kapcsolatokra tettek szert a táborban alkotó írók, költők, műfordítók.

A Nemzetközi PEN 78. Világkongresszusát idén Koreában rendezték meg. Szervezetünket négyen képviselték Gyeongjuban. A magyar küldöttség három fontos témában volt érdekelt. A Média és Emberi Jogok Bizottságának vitájában, a szlovák nyelvtörvény, és a romániai magyar nyelvű iskolák ügyében. Miután a szlovák és román
képviselők nem érkeztek meg, így a magyar indítványt a jövő évben, Bledben fogják tárgyalni. A közgyűlés újra-
választotta a regnáló elnököt és két új taggal bővült a kör Antonio Della Rocca és Marketa Hejkalova felvételével. A Média és Emberi Jogok Bizottságánál panaszt tett a német PEN elnöke a magyarországi médiahelyzet miatt.

A Magyar PEN Club nemzetközi konferenciája, Irodalom-Nyelv-Nemzet címmel a PIM-ben. Az eseményen 17 előadás és 21hozzászólás hangzott el. A hallgatóság betekintést nyert az USA-tól Szingapúrig, Norvégiától Spanyolországig, (Katalán és Baszk PEN képviselettel) Angliától Kína-Ujgur tartományig, Svédországtól Izraelig
Lengyelországtól Algériáig a kisebbségi irodalmak helyzetébe. A konferencia csúcspontja volt
a Magyar PEN Club által első alkalommal odaítélt Janus Pannonius Költészeti Díj, valamint a műfordítói díj két kitüntetettjének kihirdetése. Lawrence Ferlinghettinek, a költészeti nagydíjat ítélte a zsüri, Itamár Jáoz-Keszt (Keszt Péter) és Jávorszky Béla műfordítók részesültek elismerésben.

Katona Tamás és Ráday Mihály, a reformkorról szóló előadása a PEN havonta megrendezésre kerülő klubestjeinek keretében.

A Magyar PEN Club éves közgyűlése, amely alkalommal új főtitkárt választ az egyesület a leköszönő Tolvaly Ferenc helyére. Szőcs Géza, elnök értékeli asz elmúlt év munkáját, bár a tagok részéről a megjelenést kevesli, itt még van mit tenni a kommunikáció terén. A Nemzetközi ügyeink jól alakultak, az írótábort külföldiek részére megrendeztük Pécset. A kultúra szempontjából fontos volt a Janus Pannonius Díj, bár a politikai ármánykodás ezt elrontotta. 25 új taggal bővült a Magyar PEN létszáma 2012-ben. Az új főtitkári pozicióra az elnök Turczi Istvánt jelöli, aki többségi szavazattal ezt a tisztséget a jövőben betölti. Ezután Szőcs Géza megköszöni a bizalmat és az elnökség eddigi munkáját. Az eredményekért az elnökség, a hibákért ő felelős. Tóth Éva üdvözli a megválasztottakat és javasolja új alelnöknek Balázs F. Attilát, akit egyhangúlag elfogad a testület. Ezután kerül sor a 18 új tag felvételére, akik a jelentkezés mellé publikációs jegyzéket is csatoltak. Az elnökség minden tagja megszavazza felvételüket a szervezetbe.

2013

Az új esztendő első klubdélutánja, Deák Csillag és Kölüs Lajos közös könyvének „FÓKUSZVÁLTÁS” bemutatója. Kétszer huszonnyolc írás a kortárs művészetről. A kötetet bemutatja Temesi Ferenc, alelnök. Akusztikus gitáron közreműködik Fekete Jenő. Azt est házigazdája: Turczi István a Magyar PEN Club főtitkára.

JANUS PANNONIUS műfordítói díj átadása a Díszteremben. A 2012-s év díjazottai: Jávorszky Béla és Itamar Jáoz Keszt. Jávorszky Béla a skandináv lírikusok műveinek tolmácsolója évtizedek óta. Itamár Jáoz Keszt Izraelben élő költő, aki a XX. századi magyar költők újhéber nyelvre történő fordításaiért veszi át a díjat. A 2013-as J.P. műfordítói díjat Márton László Gottfried von Strassburg „Tristan” című verses regényéért kapja, valamint a balatonfüredi MAGYAR FORDÍTÓHÁZ ALAPÍTVÁNY tevékenysége elismeréséül. Közreműködnek a Radikális Szabadidő Színház színészei és Karasszon Dániel, az Operaház csellistája.

Gara László emlékest a Petőfi Irodalmi Múzeum. A rendezvényen a Magyar Pen Club elnöke, Szőcs Géza is beszédet mond. Szávai János bevezető előadásában szól Gara Lászlóról, mint a francia és a magyar irodalom szenvedélyes közvetítője. Utána Párizsban élő lánya beszél arról, hogy miként látta látnok apját. Utána kerekasztal beszélgetés Illyés Mária és Szabó Magda részvételével. Az est Szőcs Géza méltatásával zárul, utána még a fogadásra meghívott vendégek folytatják az eszmecserét a „lángeszű tolakodó”-ról, ahogy őt nevezték.

A Nemzetközi PEN Béke Bizottsága és a Szlovén PEN 45. alkalommal rendezi hagyományos konferenciáját Bledben. A
találkozó 2 fő témája: 1. A perifériától a központig, avagy az irodalmi kreativitás jelenléte. 2. Az író, mint utazó békeküldött. Mit tehet az író napjainkban a béke és tolerancia megtartása érdekében ebben a változó, sokszínű világban. Felmerült még egy fontos, a Nemzetközi PEN egészét érintő kérdés is, ami a szervezet jelenlegi és jövőbeni szerepvállalását illeti A magas színvonalú, jól szervezett összejövetelen a Magyar PEN Clubot képviselték: Csicsery-Rónay Erzsébet és Petőcz András, alelnökök.

Nemzetközi Írótalálkozó Lisszabonban a Portugál PEN rendezésében. Az esemény kerekasztal témáji : Írók a konfliktusok áramában, és a Nyelvek háborúja, a művek békéje. A kifejezés szabadságának kihívásai, és A szabadság poétikája A találkozó német, belga, izraeli, iraki, szlovén, horvát és cseh írók részvételével zajlott. Magyar részről Szőcs Géza, elnök és Turczi István, főtitkár vett részt a találkozón. Sok kitűnő előadás hangzott el a két munkanap során. Említést érdemel az izraeli és arab írók szakmai-politikai párbezséde

Pécs városa rendezi a Magyar PEN Club és a Janus Pannonius Költészeti Nagydíj Alapítvány a 2013-as J P. nagydíj ünnepi átadását. Idén Szimin Behbahani, perzsa költőnő, világszerte elismert polgárjogi aktivista, a kortárs perzsa irodalom meghatározó alakja vette át a díjat. A pécsi püspök látta vendégül díszvacsorán a díjazottat, valamint a nemzetközi zsűri tagjait. Másnap délután az átadó ünnepséget követően, a Zsolnay Kulturális Negyedben bemutatták Sz. B. erre az alkalomra megjelenő magyar nyelvű kötetét és Jankovits László –
Nobilis Ingenio – Janus Pannonius költészete c. könyvét. Az esemányen közreműködte: Gryllus Dániel és a Kaláka együttes, Jordán Tamás, Stenczer Béla, Lipics Zsolt, színművészek, Földes László (Hobó). Este hét órától, a zsúfolásig telt Kodály Központban felléptek: Bozsik Yvette és társulata J. P. versére koreografált
darabot adott elő, majd zárásként Bogányi Gergely, zongoraművész Chopin és liszt műveket játszott.

Irodalmi est Konrád Györggyel a Magyar PEN Club szervezésében a Petőfi Irodalmi Múzeum Vörös-termében. Az íróval műveiről és életéről beszélget: Márton László, Makk Károly, Szőcs Géza és Hans Henning Paetzke.

A 79. Nemzetközi PEN Világkongresszusa Izlandon. 66 bejegyzett szervezet, 200 küldötte részvételével zajlott az esemény Reykjavikban. Az éves beszámolót elfogadta a közgyűlés és megválasztották az új tisztségviselőket 5 posztra, (nemzetközi titkár, pénztáros, három kibővített elnökségi tag. A Magyar PEN elnöke, Szőcs Géza, az Olasz PEN elnökének felkérésére jogot kapott annak képviseletére is. A szervezetünket képviselő küldöttek zártkörű kerekasztal beszélgetésen vettek részt a Nemzetközi PEN elnökének kérésére, amely azt a célt szolgálta, hogy eloszlassa a Magyar PEN Club tevékenységével kapcsolatos politikai aggodalmakat és félreértéseket.

A Petőfi Irodalmi Múzeum estje. Délszaki kalandok. Magyar Írók Itáliai élményei 1890-1950.Szubjektív tárlatvezetést tart Szőcs Géza író, költő. Utána fogadás Csorba Csilla, igazgató asszony irodájában, ahol a meghívottak köszöntik Szőcs Gézát születésnapja alkalmából.

Szimin Behbahani – perzsa kortárs költőnő, aki idén átvette a Janus Pannonius Költészeti Nagydíjat -Elhagyott szentély kötetének bemutatása a PIM-ben. A kötetről beszélget: Szörényi László, dr.Jeremiás Éva, Nádasdy Ádám, Szőcs Géza, Weiner Tibor, a könyv fordítói, szerkesztői. Utána Rae Armantrout, amerikai költőnő felolvas verseiből. Műveit bemutatja és a felolvasást követő beszélgetést vezeti: Bollobás Enikő.

2014

Az idei évben Kossuth-díjjal kitűntetett író, Temesi Ferenc „Tündér, mesék” című kötetének bemutatója. A kötetről az íróval Turczi István, a Magyar PEN főtitkára beszélget.

A Magyar Pen Club és az Irodalmi Jelen kerekasztala Márai Sándor „Hallgatni akartam” című könyvéről a Holokauszt Emlékév apropóján. Böszörményi Zoltán, író köszöntője után felolvasás következik az Irodalmi Jelenben megjelent esszékből. Bartha Ákos, Frank Tibor, Ignácz Károly Kiss Zsuzsanna és Rab Virág, valamint Pihurik Judit tollából. Azt est második részében történészek, irodalomtörténészek részvételével kerekasztal beszélgetés a vitás kérdéseket érinti; a Hallgatni akartam hitelességének kérdése a történész és irodalmár szemszögéből. A polgárság pusztulásának bizonyítékai, cáfolatai. A Horthy-rendszer felelőssége a holokauszt áldozatok elhurcolásában. Márai ambivalens viszonya a revízióhoz. Meghívott előadók: Kovács Attila Zoltán, a Helikon Kiadó vezetője; Mészáros Tibor, Márai hagyaték gondozója, Szőcs Géza, író, költő.

A szlovén PEN 46. regionális konferenciája Bledben. A találkozón két témakör volt adott. A „Világháború és az irodalom, valamint „A világháború kulturális és politikai következményei”. Mindkét témában felszólaltak a küldöttek, megerősítve azt az állítást, hogy a világháború kiüresítette az íróknál, művészeknél az olyan absztrakciókat, mint a szabadság, haza és büszkeség. A Békebizottság ülésén idén a legfontosabb téma Ukrajna helyzete volt, de szóba került a szíriai válság is. A Magyar PEN részéről Csicsery-Rónay Erzsébet utazott Szlovéniába.

A Magyar Pen Club közgyűlése, amelynek fő témája az Alapszabály módosítási javaslatainak megvitatása és azok elfogadása az új Polgári Törvénykönyv szabályainak megfelelően. A Magyar PEN közhasznú szervezetté való alakítása, az Áfa körbe történő belépés, tisztségviselők számának megvitatása, a tagságról szóló döntések meghozatala, új tagok felvétele. Az elnökség beszámol az utolsó közgyűlés óta végzett gazdasági és szakmai tevékenységéről. Végezetül a hét új tag felvétele után a jövő terveiről esik szó az elnök, Szőcs Géza részéről.

24. Nemzetközi Költészeti Fesztivál Medellinben. A világ legnagyobb irodalmi seregszemléje. 50 ország 70 alkotója vett részt a rendezvényen. Turczi István, a Magyar PEN főtitkára volt a meghívott vendég.

Janus Pannonius Nemzetközi Költészeti Nagydíj átadása Pécsett, utána Budapesten 2 alkalommal is irodalmi esteken hallhatták az 2014-s díjazottakat. Ebben az évben két fődíjat osztottak ki, Adonis (Ali Ahmed Sa’id)
és Yves Bonnefoy részesültek a kitűntetésben. Ezenkívül a két műfordítói díjat Csehy Zoltán és Hannu Launonen vehette át, az életműdíjat a Londonban élő Gömöri György műfordító. A gálaesten, a Palatinus-szálló Báltermében Páva Zsolt köszöntő beszéde után Szőcs Géza bemutatta a díjazottak magyar nyelvű köteteit.
Ezt követte Kokas Katalin/Kelemen Barnabás hegedű játéka, majd Érdi Tamás zongora koncertje. Másnap délelőtt a Francia Intézet igazgatóhelyettese, Isabelle Farcat köszöntője után Hobo Adonis és Bonnefoy verseit szavalta, a zenei aláfestésről Mózes Tamara Josef Kozma dalokkal gondoskodott. Vasárnap az Adigail galériában a „Magyar Művészek Párizsban” c. kiállítás kapcsán felszólalt Bogyai Katalin az UNESCO nagykövete, a díjazottak köteteiket dedikálták. Hétfőn zártkörű irodalmi esten a győztesek verseire komponált darabokat adott elő Mókus/Szirtes Edina zenekarával. Gerard Depardieu franciául felolvasta Adonis verseit, Hobo ugyanezeket magyarul. Mózes Tamara zongorázott és énekelt.

A 85 éves Görgey Gábor, tiszteletbeli PEN elnök köszöntése a Petőfi Irodalmi Múzeum Dísztermében. Csorba Csilla PIM Igazgató asszony köszöntője után, Szőcs Géza méltató sorait olvassuk fel, sajnos külföldi útja miatt nem vehet részt a rendezvényen. Papp Zoltán, Huszti Péter, Piros Ildikó versekkel szólnak az ünnepelthez, majd a végén Iván Ildikó egy operarészletet énekel. A házigazda szerepét Sumonyi Papp Zoltán
tölti be. Az előadások után koccintással, baráti beszélgetéssel ünnepeljük a volt PEN elnököt, az írót, költőt, drámaírót.