December 2-án a Magyar PEN Club Tisztújító Közgyűlése zajlott. A Károlyi-palota Dísztermében. Turczi István, főtitkár köszönti a jelenlévőket, és beszámol az utolsó közgyűlés óta eltelt időszakról, a PEN gazdasági tevékenységét dr.Györgyi Árpád ügyvéd ismerteti. Októberben elnökségi ülésen 20 új tag felterjesztését most a közgyűlés egyhangúlag elfogadja. Ezután kezdetét veszi a Tisztújítás. A Jelölőbizottság ismerteti a jelöltlistát. Titkos szavazás után Bollobás Enikő kihirdeti az eredményt, amely szerint az elnök továbbra is Szőcs Géza és a főtitkár Turczi István. Jelenlegi pozíciójukat megerősítve maradnak tisztsé gükben további öt évre. Temesi Ferenc ismét alelnök, a 3 felügyelőbizottsági tag és a számvizsgáló bizottsági tag is to vábbra is bizalmat kap a tagságtól a megerősített tisztségre. Majd a régi és újonnan választott elnök beszél a 2016-os évre szóló feladatokról, kiemelve a 90 éves Magyar PEN ünneplését, melynek időpontja még nem tisztázott, de nem független a Nemzetközi PEN Világkongresszusának dátumától. Ezután két könyvbemutatóval folytatódik az est, Szőcs Géza és Deák Csillag olvasnak fel frissen megjelent köteteikből.