Dear Géza Szöcs, István Turczi and Elizabeth Csicsery-Ronay,

 

I thank you for your invitation to join the 90th anniversary celebration of the Hungarian PEN center in Budapest. Unfortunately, we cannot accept the invitation, since the Hungarian PEN center’s present behavior astonishes us and we cannot stand behind the center’s disposition.

Astonishes you! our “behavior”! Mármint az, hogy központunk nem azt teszi, amire Önök felszólítják: nem bírálja a magyar kormányt. Hanem semleges. Nem foglalkozik belpolitikával. Mert úgy látja, hogy Magyarországon nem sérülnek a gondolatszabadsághoz, a lelkiismereti szabadsághoz, a véleményszabadsághoz való jogok. A cenzúra ismeretlen. Az internethasználatot tekintve, nemzetközi felmérések szerint, Magyarország a világ három legszabadabb országának egyike.

Egy olyan országban működünk, amelyben hosszú évtizedek óta egyetlen író nem került nemhogy börtönbe, de még bíróság elé sem. Sem a véleményéért, sem egyéb váddal. Ez kizárja azt az esetleges feltevést, hogy egy írót nem az idegesítő gondolataiért hurcolna meg a hatalom, hanem valamilyen ürüggyel, például hogy csalna, lopna vagy gyermekeket molesztálna. Le kell szögeznünk: írót vagy újságírót gondolatai miatt már hosszú ideje nem ér bántódás Magyarországon.

És ettől Önök kővé dermednek.

Mi azonban változatlanul úgy vélekedünk: akkor fogunk állást foglalni a kormányzat ellen, ha hatalmi agresszió érné az írókat, az újságírókat. A világ számos országában torolják meg a véleményszabadságot – a PEN jóformán már nem is igen tesz egyebet, mint tiltakozik az itt is, ott is börtönbe zárt írók sorsa miatt. Ezzel a valósággal összevetni a magyar helyzetet – előítéletek alapján – megdöbbentő elfogultságra vall, amelyet méltatlannak ítélünk.

For several years, we have been following our Hungarian counterpart with great concern. Regrettably, we are not able to shake off the impression that the Hungarian PEN center does not meet the obligations which come along with the PEN charter like we expected you to, namely “to dispel race, class and national hatreds, and to champion the ideal of one humanity living in peace in one world.”

Vajon miféle faji, nemzeti vagy osztálygyűlöletről van szó? Őrültek a magyar társadalomban is akadnak, ugyanúgy, mint mondjuk az idegenek ellen bűnszövetkezetet létrehozó gyilkos német rendőrök soraiban. Ezekért a sajnálatos, elítélendő, de szerencsére elszigetelt akciókért felelőssé tenni a kormányzatot vagy a PEN-be tömörült írókat: nem vall elfogulatlan judíciumra.  

Ami a béke ideálját illeti, erről alább.

Especially these days, a statement of the Hungarian PEN center concerning the government’s refugee policy would have been urgent and necessary. However, none has been issued so far.

A Magyar PEN vezetősége visszautasítja, hogy tevékenységébe, vagy annak értelmezésébe, hogy mit tesz vagy pláne nem tesz, bárki beleszóljon. Ez éppúgy érvényes magyarországi politikai erőkre, mint nemzetközi szervezetekre.

De ha már szóba kerültek a menekültek, helyén valónak tartom tisztázni, hogy ebben a kérdésben nemcsak a magyar kormánynak van álláspontja, hanem a magyar társadalomnak is. Október 2-án több mint 3 millió ember, az ország lakosságának egyharmada nyilvánított arról véleményt, hogy ellenzi bárkik kívülről diktált csoportos letelepítését Magyarországon.

Ettől még gyakorlat marad, hogy az életveszélyes helyzetükből kiutat kereső rászorultak, a tényleges menekültek: befogadásra és menedékre találnak országunkban, nem is kis számban.

Ez a magyar történelemben nem először történik meg. A megtámadott kunok befogadása maga után vonta a magyar királyság elpusztítását a mongolok által. De a 20. századból is felidézhetünk olyan példákat, mint amikor Lengyelország német megtámadása után Magyarország védelmet nyújtott a menekülni kényszerülő lengyeleknek – feszültséget, sőt konfrontációt vállalva a német kormányzattal. Ilyen példa a görög polgárháború után a veszteseknek, az új hazát kereső görög baloldaliaknak az együttes itteni letelepítése is.

Ezeket a menekülteket azonban nem külső utasításra fogadta be a magyar állam. Ez szuverenitási s mint ilyen, elvi kérdés. A kérdés nem néhány menekült sorsával, hanem egy állam önállóságával kapcsolatos.

Ide tartozik azonban  az az ismeret is, hogy a magyar társadalom, hosszú idegen – köztük iszlám – okkupációk tapasztalatainak birtokában, szkepszissel figyeli a jelenleg Európa fele tartó tömegek tényleges szándékait. Mondhatni, aggódik a fenyegetés miatt, amelyet a migrációval érkező iszlám terrorizmus megerősödése képezhet. De aggódik bizonyos jövőképek miatt is, amelyeket nem terroristák, nem militáns harcosok, hanem egyszerű civil migránsok fogalmaznak meg Európa jövőjével s az általuk elképzelt és óhajtott itteni új renddel kapcsolatban. Hogy jobban értse, miről van szó, hadd idézzem az Önök egyik ikonjának – kétségtelen, hogy megérdemelten az – Konrád Györgynek a töprengéseit a témával kapcsolatban.

György Konrád – statement for The New York Times:

 „…He (VO) is not a good democrat and I don’t believe he is a good person,…

… It hurts to admit it, but on this point Orban was right,… (Hungary) was wise to seal its borders and sound the alarm over the perils of allowing hundreds of thousands of migrants, mostly Muslims, to enter Europe willy-nilly.”  

(György Konrád statement for The New York Times, 20 December, 2015)

Moreover, we do doubt whether the Hungarian PEN center does campaign for the rights of ethnic minorities and disadvantaged groups.

Egyébként idén május 9-én, éppen az Európa napon, számos európai író-kolléga részvételével konferenciát rendeztünk a migrációs helyzet megvitatására. Ennek a konferenciának az anyagát most készülünk könyv formájában közzétenni, jelezvén ismert európai írótársak véleményének a fontosságát. Ezt a kötetet természetesen Önöknek is el fogjuk juttatni.

A Magyar PEN Club határozottan szót emel a tényleges életveszélyben forgó közösségek védelmében, gondoljunk az iszlám terroristák által már meg is kezdett genocídiumra a jezidik ellen (mellékelem ezzel kapcsolatos állásfoglalásunkat, amelyet a Nemzetközi PEN oldenburgi konferenciájának írtunk). Ugyanakkor a napi politika vitáiban és útvesztőiben nem kívánunk szereplőkké válni. Ha bármely magyarországi csoport vagy író szólásszabadsága veszélybe kerülne, netalán bárki börtönbe jutna a véleménye miatt, vagy akárcsak üldözötté válna, szervezetünk nem fogja ezt passzívan szemlélni.

Magyarország létrehozott egy kisebbségi önkormányzati rendszert, amelyhez hasonló kevés van a világon. Ha ezek működésével kapcsolatban kritikát látnának szükségesnek, kérem, közöljék ezt velünk.

When the head of government, Viktor Orbán, gave a speech in which he defamed homosexuality by asking if the Hungarian people would either want “families and children” or if they like to be “unable to decide who is a man and who is a woman”, the Hungarian PEN center should have defied his statement. However, it did not, although this kind of discrimination had clearly been emphasized by PEN International recently.

Magyarországon ismert homoszexuális írók és közéleti személyiségek vállalják a többségitől eltérő identitásukat. Évente sor kerül a főváros szívében a meleg büszkeség felvonulására. Ismereteink szerint senkit nem ért kormányzati diszkrimináció identitása miatt.

Azt, hogy egy kis lélekszámú állam vezető politikusa aggódik amiatt, mert országában a hagyományos családmodell veszélybe kerül – ennek összes demográfiai következményeivel – nem biztos, hogy merénylet az emberi méltóság ellen.

Hogy a családok jövőjéről mit helyes gondolnunk, ebben persze tévedhetünk – éppen ezért szívesen szervezünk a témában egy konferenciát, akár sorozatot is, amelyen Önök is kifejthetik nézeteiket.

During the international congress in Reykjavik in 2013, we already argued about whether or not the Hungarian PEN should comment on the country’s developments in a much more critical way.

Ha ezt az elvárást kiterjesztjük, és minden ország PEN-szervezetét arra biztatjuk, hogy bírálja a saját kormányzatát, nemsokára lángben fog állni minden a PEN központok körül. Ne kiáltsunk ott farkast, ahol nincsen. Van elég baj amúgyis.

One can expect PEN centers to take a distant, critical and observing position concerning their governments. Most PEN centers fulfill this requirement, but the Hungarian PEN does not live up to this general expectation. Until now, we did not manage to convince you that a PEN president should not simultaneously act as a consultant to the head of government.

Nézze, Haslinger professzor úr. Engem nem mint politikust választottak meg a magyar PEN központ élére, hanem mint írót és mint polgárjogi aktivistaként ismert egykori ellenzékit. Írásaimat több mint tíz nyelvre fordították le. Ceausescu diktatúrája alatt, amikor a román titkosrendőrség kis híján likvidált, fontos tapasztalatokra tettem szert a szólásszabadsággal kapcsolatban. Engem nem kell kioktatni azzal kapcsolatban, hogy mit gondoljak erről a kérdésről.

De eszembe jut ezekről a régi időkről, hogy míg sorsomért Nobel-díjas tudósok, amerikai szenátorok és nemzetközi szervezetek emeltek szót, nincs ismeretem arról, hogy a német PEN központ megszólalt volna. Nem volt véleménye a falurombolási tervekről sem, amelyek egyebek mellett pl. az erdélyi és bánsági német falvakat is végzetesen értintették volna.

Nem dicsekvésképpen mondom, de tény: azon kevesek közé tartoztam, akik a Romániában élő németek jogaiért – kulturális jogaikért is – saját szabadságomat kockáztattam.

Ilyen előzmények után hadd osszam meg Önnel személyes meggyőződésemet azzal kapcsolatban, amit a békében virágzó emberiség gyönyörű eszméjéről idézett (the ideal of one humanity living in peace in one world).

Amit mondok, nem a magyar PEN központ véleménye, ez személyes véleményem. Azt gondolom, hogy a békét semmi nem veszélyezteti jobban a mai világban, mint az iszlám terrorizmus. És azt is gondolom, hogy az európai kultúrát és értékrendet, ideértve a véleményszabadságot és a magánéleti mássághoz való jogot, semmi nem veszélyezteti jobban, mint az az iszlámra hivatkozó (bár annak lényegét talán nem igazán értő) mentalitás, amely Európában egyre fenyegetőbb. Ha a militáns iszlám nézeteire gondolok a zsidó közösségekkel kapcsolatban, még problémásabbnak látom Európa jövőjét.

AZT GONDOLOM, AZ EMBERISÉG MINDEN PROBLÉMÁJA ABBÓL FAKAD, HA MEGPRÓBÁLJUK MÁS EMBEREK, SZERVEZETEK VAGY NEMZETEK ÉLETÉT IRÁNYÍTANI, A KÖZÖSSÉGEK ÉLETÉBE BEAVATKOZVA, GYÁMKODNI AKARVA FÖLÖTTÜK.

Hogy ez a gyakorlat milyen veszélyeket hordoz, erről szól az emberiség egész történelme. Azt, hogy még olyan mindenekfölött való értékeket sem lehetséges erőszakkal exportálni, mint a demokrácia, bizonyítják az iráni, iraki, afganisztáni, líbiai és szíriai események, mely utóbbiak elindították a migráns-válságot.

We congratulate the Hungarian Pen center on its 90th anniversary. Nonetheless, we ask for your understanding that we presently do not see any kind of motivation to celebrate your momentary behavior which clearly contrasts with some of our ambitions, for example the resolution on the global response to the refugee crisis from 2015.

Professzor úr! Meghívásunk visszautasítását sajnáljuk. Ha már így alakult, hadd tájékoztassam arról, hogy rendezvényünk igen sikeres volt.

Amit a 2015-ös menekültválságra adott globális válaszról ír, nagyon fontosnak tartom. Szívesen részt veszünk ennek a kidolgozásában, ugyanúgy, mint a 2016-os és 2017-es válságokra adott válaszokéban is. Sőt, attól tartok, még 2018-ban és 2020-ban is ezzel a válsággal fogunk küzdeni. Miután Magyarország földrajzilag a migráció egyik fő irányában fekszik –, ahogy mondják, a népek országútján – számunkra igen fontos volna megtalálni a megoldást.

Best regards,

Szőcs Géza

 

Budapest, 2016. október 9.