A MAGYAR P.E. N. Club Egyesület (1053 Budapest, Károlyi u. 16.) rendes Közgyűlésére,

A Közgyűlés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum, 1053 Budapest, Károlyi u. 16. Vörös-terem

A Közgyűlés ideje: 2017. december 29. 15:00

Napirend:

  1. Az Elnökség beszámolója az utolsó Közgyűlés óta végzett tevékenységéről
  2. Az egyesület gazdasági tevékenységére vonatkozó 2017. éves beszámoló megtárgyalása, elfogadása
  3. Tervek a jövőre
  4. Egyebek

Felhívom Szíves figyelmét, hogy az Egyesület Alapszabálya értelmében a Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagoknak több mint a fele megjelenik.

Ha a Közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen: 1053 Budapest, Károlyi u. 16., 2018. január 10. napján 16:00 órakor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

Budapest, 2017. december 19.

Szőcs Géza

Elnök