A Közgyűlés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum, (1053 Budapest, Károlyi u. 16.), Vörös-terem

A Közgyűlés ideje: 2021. szeptember 9. 10:00

Napirend:

 1. A Magyar Pen Club éves közgyűlését levezető elnök megválasztása, napirend elfogadása
 2. A Magyar Pen Club alapszabálymódosítására vonatkozó javaslatok megvitatása, döntéshozatal
 3. A legutolsó Közgyűlés óta eltelt időszakra vonatkozó, az Egyesület gazdasági tevékenységére vonatkozó mérleg és beszámoló ismertetése, megvitatása
 4. Az Egyesület működésének beszámolói az elmúlt közgyűlés óta:
  1. A Magyar PEN Club kiadói tevékenysége

Előadó: Farkas Wellmann Endre

  1. A Janus Pannonius Díj Alapítvány tevékenysége

Előadó: Benyhe István, a Janus Pannonius Díj Alapítvány kurátora

  1. A Janus Pannonius Alapítványt érintő módosítási javaslatok előterjesztése

 Előadó: Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója

 1. A Magyar Pen Club tisztújítása
 2. Az Egyesület tevékenységét érintő egyéb fontos kérdések

Felhívom szíves figyelmét, hogy az Egyesület Alapszabálya értelmében a Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagoknak több mint a fele megjelenik.

Ha a Közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen (1053 Budapest, Károlyi u. 16.)  2021. szeptember 9. napján 11:00 órakor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

Budapest, 2021. augusztus 8.

dr Turczi István

a Magyar Pen Club főtitkára