Românește

’56 şi România

Conferinţă ştiinţifică internaţională în organizarea Pen Club Ungaria dedicată aniversării a 6O de ani de la revoluţia maghiară din 1956 din Ungaria

Data şi locul conferinţei:
octombrie 2O16, ora: 1O:OO
Budapesta, str. Bajza nr. 18., et. I., Sala de şedinţe

1O.OO – 1O.15: Deschidere – scriitorul şi poetul Szőcs Géza, premiat cu premiul Kossuth, preşedinte Pen Club Ungaria

Expuneri:

1O:15 – 1O.35: Tófalvi Zoltán, istoric: Ecoul revoluţiei maghiare din 1956 în România. Organizaţiile înfiinţate în România sub egida revoluţiei maghiare. Măsuri de represiune după înfrângerea revoluţiei

1O.35 – 1o.55: Călugărul franciscan, Ferencz Béla-Ervin, condamnat la muca silnică pe viaţă în lotul preotului catolic, Szoboszlai Aladár:  Teza lui Szoboszlai Aladár privind confederaţia româno-maghiară, o alternativă a rezolvării „chestiunii Transilvania”

1O.15 – 11.15: Orbán Etelka, condamnată la 5 ani înhisoare pentru nedenunţare în lotul Szoboszlai: Suferinţele nedescrise în închisorile politice din România

11.15 – 11.35: Preotul reformat, Varga László, condamnat la munca silnică pe viaţă în procesul „Memorandumul ONU”. Planul schimbului de populaţie româno-maghiarea pe baza teoriei baronului Wesselényi Miklós

11.35 – 11. 55: Dávid Gyula, critic literar, condamnat la 7 ani închisoare în lotul al II-lea Universităţii „Bolyai” din Cluj: Toamna revoluţiei maghiare la Universitatea „Bolyai”

11.55 – 12. 15: Văduva poetului, scriitorului cu Premiul Kossuth, Páskándi Géza, condamnat la 6 ani în lotul lui Dávid Gyula: Maghiarimea din Ardeal şi revoluţia şi lupta de eliberare din 1956 din Ungaria. Opera lui Páskándi Géza şi revoluţia maghiară

12.15 – 12. 45: Pauză de cafea

12.45 – 13.O5: Józsa Csaba, condamnat la 3 ani de închisoare corecţională pentru că în noaptea 12 spre 13 noiembrie 1956 împreună cu colegul de clasă din şcoala medie din Baraolt, jud. Covasna, au trecut ilegal frontiera româno-maghiară. Au fost daţi înapoi autorităţilor române la data de 15. martie 1957:

Încercarea elevilor din Baraolt de a ajuta revoluţionarii maghiari. Moyses Márton, autorul trecerii ilegale a frontierei roműno-maghiare la data de 13 februarie 197O în centrul Braşovului a turnat un litru de benzină peste el, şi a dat foc

13.O5 – 13.25: Takács Ferenc László? condamnat la 15 ani ún procesul Asociaţiei Tinerilor Doritori de Libertate din Oradea: Organizaţia noastră şi închisorile politice văzută prin „ochelari de metal”. După cîteva zile de la izbucnirea revoluţiei am organizat ATDL din Oradea

Coprezentări: Kerekes Attila, Sárközy Endre, Tassy Gyula, condamnaţi în procesul ATDL din Oradea

13.25 – 13.45: Szilágyi Árpád, student la facultatea de geologie-geografie de la Universitatea „Bolyai” ún două procese politice a fost condamnat 47 de ani. A participat la revolta din 14. iulie 1958 a deţinuţilor de la Gherla: Am făcut corespondeţă nu cu  redacáia revistei Irodalmi Újság ( Ziarul Literar) din Budapesta, ci cu Securitatea

13.25 – 13.45: Pauză de masă

15.OO – 15.2O: Octavian Bjoza, preşedintele AFDP din România, condamnat la 15 ani munca silnică şi 1O ani degradare civică în procesul organizaţiei Garda Tineretului Român. A fost membru PNŢD din jud. Braşov 1991-2OOO, subsecretar de stat în Guvernul României de la 1 octombrie 2O14 şi în prezent, decorat cu Ordinul „Steaua României în Grad ce Cavaler” la 22 decembrie 2O14, membru al Comitetului de Conducere al Inter Asso, autor al 4 volume: Ecoul revoluţiei maghiare în rândul populaţiei României. Activitatea anticomunistă a Gărzii Tineretului Român

15.2O – 15.4O: Teodor Stanca, condamnat la 8 ani închisoare în procesul studenţilor din Tmişoara. Inginer, vicepreşedinte al AFDPR central şi preşedinte filialei Timişoara: Arc peste timp – 6O de ani de la mişcările studenţeşti anticomuniste din perioada 27 octombrie – 4 noiembrie 1956 din Centrul Universitar Timişoara

15.4O – 16.OO: Ioana Boca, cercetătoară la Fundaţia Academia Civică din Bucureşti, autoară mai multor volume dedicate ecoul revoluţiei maghiare:  1956 un an de ruptură. România între internaţionalismul proletar şi stalinismul antisovietic

16.OO – 16.2O: Liviu Pleşa, istoric la ACNSAS din Bucureşti: Rezistenţa istoricilor maghiari din Cluj după înfrîngerea revoluţiei maghiare din 1956 la măsurile Securităţii de a-i atrage ca agenţi ai organelor securităţii

16.2O – 16.4O: Puskás Attila, condamnat la 20 de ani de închisoare în procesul profesorilor şi elevilor ai Liceului „Márton Áron” de azi:     Ecoul revoluţiei maghiare în gimnaziul romano-catolic principal din Miercurea-Ciuc, denumit astăzi Liceul Teoretic „Márton Áron”

16.4O – 17.OO: Sándor Balázs, condamnat la 25 de ani de închisoare în procesul Asociaţia Tineretului Maghiar din Ardeal: Decapitarea clerului unitarian din Transilvania în urma înăbuşirii revoluţiei maghiare din 1956

17.OO – 17.2O: Jancs Csaba, condamnat la vârsta de 17 ani – minor! – la 1O ani de închisoare: Asociaţia Tinerilor Secui şi revoluţia maghiară din 1956

17.2O – 17.4O: Páll László, condamnat la 15 ani de munca silnică în procesul organizaţiei „Mâna Neagră”: Activitatea anticomunistă, împotriva socialismului existent a organizaţiei „Mâna Neagră”

17.4O – 18.OO: Török József, condamnat la 12 ani de închisoare în anul 1966, pentru că a simpatizat cu revoluţia maghiară din 1956, şi la Gălăuţaş a creat o organizaţie

18.OO – 18.4O: Întrebări, scurta apreciere a conferinţei internaţionale dedicată aniversării a 6O de ani de la revoluţia maghiară

19.OO: Cina festivă la restaurantul „Károlyi” din Budapesta pentru autorii expunerilor, pentru invitaţi