csoori_sandor

A Magyar Írószövetség szomorúan tudatja, hogy

CSOÓRI SÁNDOR

kétszeres Kossuth-díjas költő, író, a Magyar Írószövetség Örökös Tagja,

86 éves korában, hosszan tartó, súlyos betegség után

  1. szeptember 12-ére virradó éjjel elhunyt.

 

Csoóri Sándor 1930-ban született Zámolyon református parasztcsaládban. Az irodalmi életbe 1953 augusztusában robbant be verseivel. Első kötete a következő évben jelent meg, 1958-tól szabadfoglalkozású író, 1968-tól 1988-ig a Mafilm dramaturgja.

Az itthoni ellenzéki értelmiségiek egyik vezéralakjának számított, a Kádár-rendszer idején folyamatosan megfigyelték (erről több ezer oldalnyi dokumentum tanúskodik), és ugyan jelenhettek meg verseskötetei, a komolyabb elismerések a rendszerváltásig elkerülték – Kossuth-díjat is csak 1990-ben kapott.

Költészetében a népi hagyományok kereszteződtek a modern európai költészet hatásaival, amelynek köszönhetően a kötetlenebb költői képzelet is nagyobb szerephez jutott a verseiben. Ez az irány a Második születésem című kötetétől (1967) erősödik fel, és onnantól kezdve saját, tárgyiasan látomásos hang jellemzi költészetét, valamint a metaforákra mindent föltevő bátorság kockázata. Csoóri Sándor arra tanított minket, hogy az írás nem csupán a tehetség sokszor önemésztő kitárulkozása – hanem erkölcsi cselekedet is.