A Közgyűlés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum, 1053 Budapest, Károlyi u. 16. Vörös-terem

A Közgyűlés ideje2019. december 10. , 10:00 óra

Napirend:

  1. Az Elnökség beszámolója az éves működésről
  2. A Magyar PEN Club gazdasági tevékenységére vonatkozó 2019. évi beszámoló megtárgyalása, elfogadása
  3.     Az Egyesület 2020. évi terveinek ismertetése
  4. Új tagok felvétele
  5.     Az Egyesület tevékenységét érintő egyéb fontos kérdések

Felhívom szíves figyelmét, hogy az Egyesület Alapszabálya értelmében a Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagoknak több mint a fele megjelenik.

Ha a Közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen (1053 Budapest, Károlyi u. 16.)  2019. december 17. napján 10:00 órakor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

Budapest, 2019. december 2.

Szőcs Géza

a Magyar PEN Club elnöke