Meghívó a Magyar PEN Club  2022. évi rendes közgyűlésére

A Közgyűlés helye: Írószövetség épülete, 2. emelet (Budapest 1062, Bajza u. 18.), Vörös-terem. A Közgyűlés ideje: 2022. szeptember 22., 10:00
Helyszín

Írószövetség épülete, 2. emelet
Budapest 1062, Bajza u. 18.

Időpont

2022. szeptember 22. 10:00

Napirend

  1. Az Elnökség beszámolója az éves működésről
  2. A Magyar PEN Club gazdasági tevékenységére vonatkozó 2021. évi beszámoló megtárgyalása, elfogadása
  3. Az Egyesület 2023. évi terveinek ismertetése
  4. Új tagok felvétele
  5. Az Egyesület tevékenységét érintő egyéb fontos kérdések

Felhívom szíves figyelmét, hogy az Egyesület Alapszabálya értelmében a Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagoknak több mint a fele megjelenik.

Ha a Közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen (Budapest 1062, Bajza u. 18.2022. szeptember 22-dik napján 11.00 órakor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

 

Budapest, 2022. szeptember 12.

Böszörményi Zoltán

a Magyar PEN Club elnöke