pen_oldwp Hegyi Pál: Az amerikai fenségesről – A puritanizmustól a metamodernig – Magyar PEN Club

Hegyi Pál: Az amerikai fenségesről – A puritanizmustól a metamodernig

1990 Ft

Budapest: Eötvös Kiadó, 2021.

Az amerikai fenségesről című kötet az első magyarul megjelent, történeti áttekintést nyújtó munka a témában. A fenséges antikvitásban gyökerező esztétikai minősége mind a Hudson River festőiskola tájképein (George Innes, Thomas Cole, Ralph Albert Blakelock), mind a kanonikus XVIII-ig, XIX. századi amerikai transzcendentalizmus és irodalom nagy teljesítményeiben (Ann Bradstreet, Washington Irving, Nathaniel Hawthorne, Henry Melville, Ralph Waldo Emerson) meghatározó poétikai szerephez jut. A minőség történeti vizsgálata ahhoz a következtetéshez vezet el, hogy a fenséges olyan kortárs alkategóriái, mint az ökológiai, digitális vagy neoromantikus, visszatérési törekvést jeleznek a posztmodern iróniát megelőző pre- és nagymodern esztétikákhoz. A kortárs irodalom és filmművészet egyes példáinak értelmezése során a könyv fejezetei ennek igazolására tesznek kísérletet.


Kategória


Megosztás

Privacy Preference Center