Tisztelt Tagság!

A Magyar PEN Club Jelölő Bizottsága a 2021. szeptember 9-re kitűzött tisztújító és éves rendes Közgyűlés tisztújításához tartozó, az Egyesület Alapszabályának 16§-a szerint az alábbi jelöltlistát fogadja el és elrendeli annak az Egyesület honlapján történő közzétételét:

Tisztség Jelölt neve
Elnök Temesi Ferenc
Böszörményi Zoltán
Alelnök Böszörményi Zoltán
Király Farkas
Farkas Wellmann Endre
Benyhe István
Főtitkár dr. Turczi István
Elnökségi tag Bollobás Enikő
Király Farkas
Farkas Wellmann Endre
Balázs F. Attila
Felügyelőbizottsági tag Lővy Dániel
Hajdu Farkas- Zoltán
Csicsery-Rónai Erzsébet
Számvizsgáló Bizottsági tag Abafáy Deák Csillag
Dobozy Zsófia

A Jelölő Bizottság elrendeli az elfogadó nyilatkozat jelölteknek való megküldését azzal a felhívással, hogy legkésőbb 2021. 08. 30. napjáig a jelölést elfogadó és az adott tisztség betöltése kapcsán az összeférhetetlenséget kizáró nyilatkozatot bocsássa eredeti papír alapú formában a Jelölő Bizottság rendelkezésére. Amennyiben a jelölt ezen nyilatkozattételi kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Jelölő Bizottság jelöltségét nem terjeszti a Közgyűlés elé.


Meghívó

a Magyar PEN Club  2021. évi rendes közgyűlésére

A Közgyűlés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum, (1053 Budapest, Károlyi u. 16.), Vörös-terem

A Közgyűlés ideje: 2021. szeptember 9. 10:00

Napirend:

 1. A Magyar Pen Club éves közgyűlését levezető elnök megválasztása, napirend elfogadása
 2. A Magyar Pen Club alapszabálymódosítására vonatkozó javaslatok megvitatása, döntéshozatal
 3. A legutolsó Közgyűlés óta eltelt időszakra vonatkozó, az Egyesület gazdasági tevékenységére vonatkozó mérleg és beszámoló ismertetése, megvitatása
 4. Az Egyesület működésének beszámolói az elmúlt közgyűlés óta:
  1. A Magyar PEN Club kiadói tevékenysége
   Előadó: Farkas Wellmann Endre
  2. Janus Pannonius Díj Alapítvány tevékenysége
   Előadó: Benyhe István, a Janus Pannonius Díj Alapítvány kurátora
  3. A Janus Pannonius Alapítványt érintő módosítási javaslatok előterjesztése
   Előadó: Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója

5. A Magyar Pen Club tisztújítása

6.  Az Egyesület tevékenységét érintő egyéb fontos kérdések

Felhívom szíves figyelmét, hogy az Egyesület Alapszabálya értelmében a Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagoknak több mint a fele megjelenik.

Ha a Közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen (1053 Budapest, Károlyi u. 16.)  2021. szeptember 9. napján 11:00 órakor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

Budapest, 2021. augusztus 8.

dr Turczi István
a Magyar Pen Club főtitkára